fbpx

Smart Industry Readiness Index (SIRI) – методологія переходу до Індустрії 4.0 від Сінгапуру

Моделі оцінки готовності та переходу до Індустрії 4.0 в промисловому виробництві розробляються з 2014 року й на сьогодні їх існує більше 40. З 2015 року на ресурсах АППАУ та Індустрії 4.0 ми регулярно освітлювали методики та моделі від McKinsey, VDMA, ZVEI, PwC, Delloite, Rolland Berger та інших всесвітньо відомих організацій. Кілька популярних фреймворків, що адаптовані АППАУ під українську стратегію Індустрії 4.0 базуються саме на цих матеріалах.

Методика сінгапурського уряду Smart Industry Readiness Index (SIRI) датується 2017 роком. Вона є на сьогодні №1 в Південно-східній Азії, й однією з найпопулярніших у світі –

фактично, мова йде про міжнародний стандарт діагностики підприємств в сфері Індустрії 4.0.

З причини пізнішого виходу вона не ввійшла в наш бенчмаркинговий аналіз 2018 року в українській стратегії Індустрії 4.0 і тільки зараз, в 2021 цією публікацією ми надаємо огляд методології. За основу цього матеріалу взято опис з білої книги «Smart Industry Readiness Index». З точки зору виконавчої дирекції АППАУ, ця методологія є однією з найбільш повних, досконалих та ефективних для використання українськими підприємствами саме в плані практичності, легкості в адаптації та доказаних перевагах масштабування. Переклад далі є скороченим й доповненим в кінці коментарями АППАУ.

Головним інформаційним ресурсом по цій методології є урядовий сайт Сінгапуру – https://www.siri.gov.sg/

 

Передумови переходу до Індустрії 4.0 в Сінгапурі

Сінгапур є добре відомою світовою локацією високотехнологічних виробництв, зокрема, в аерокосмічній галузі, електроніці, хімії та біо-медицині. Наприклад, 10% мікро-електронної продукції виробляються, збирається або тестується в Сінгапурі, а 5 з 10 найбільш відомих світових лік виробляється також в цій країні. В 2017 році сінгапурська промисловість була позначена на 5-му місці в рейтингу інновацій Bloomberg. Сінгапур є 4-им експортером високотехнологічних товарів після Китаю, США та Німеччини. Згідно дослідженню Boston Consulting  Group, перехід на Індустрію 4.0 міг би додати в промисловість країни 36 мільярдів доларів США, й створити 22 тис робочих місць до 2024. Відповідно, в 2017 році уряд країни поставив завдання бути серед топ локацій як в розробках, так і у впровадженні технологій Індустрії 4.0.

Рис. 1 Оцінка впливу Індустрії 4.0 на промисловість Сінгапуру

Маючи такий рівень представництва високотехнологічних сегментів в економіці країни та світі, в 2017 р. підприємства Сінгапуру вже були достатньо орієнтованими на Індустрію 4.0. Згідно опитування Accenture в 2017, 7 з 10 опитаних підприємств планували розгорнути рішення 4.0 вже до 2020. Також компанії розглядали Індустрію 4.0, як стратегічний важіль зростання організаційної ефективності та продуктивності. Водночас, це дослідження показало певні лакуни в розумінні підприємствами концепції 4.0, стратегій, шляхів та методів досягнення. Відповідно, це було класифіковано урядом як потреби вітчизняних промислових підприємств, де потрібна зовнішня допомога.

Для задоволення цих потреб й виконання загальної стратегії переходу до Індустрії 4.0 уряд запропонував низку стратегічних програм розвитку, серед яких програма підтримки виробничих підприємств в їх переході до 4.0 є головною.

Ключове місце в цій програмі займає методологія SIRI, розробка якої також керувалась урядом країни.\

Головні елементи методології SIRI

Методика базується на попередніх напрацюваннях світових консультантів по темі І4.0 та досвіді підприємств Сінгапуру. Зокрема, вона включає німецькі напрацювання Industrie 4.0 Platform, включно з моделлю RAMI. Методика SIRI створена Радою економічного розвитку при сінгапурському уряді у співпраці з TUV SUD й валідована групою провідних експертів від академічних та промислових кіл Сінгапуру. SIRI складається з набору фреймворків та інструментів й має на меті допомогти промисловцям – незалежно від їх розміру та промисловості, – розпочати, масштабувати та утримувати шлях цифрової трансформації виробництв. В цьому описі надається введення в  фреймворки, як головний SIRI-фреймворк, LEAD-фреймворк та інструмент «Матриця оцінки готовності».

 

SIRI – фреймворк

Цей фреймворк складається з 3-х рівнів. Верхній включає три фундаментальні блоки Індустрії 4.0 – Процеси, Технології та Організацію. Вони в свою чергу базуються на 8 блоках (pillars), які представляють собою критичні аспекти на які мають орієнтуватись компанії в переході до 4.0. Третій, фінальний рівень – це 16 вимірів (критеріїв), за якими відбувається оцінка зрілості компанії.

Рис. 2 Головний фреймворк SIRI

3 елементи верхнього рівня:

  • Технологія. Технології завжди були рушієм промислових революцій. Не є винятком й епоха Індустрії 4.0. Безпрецедентна швидкість входження на ринки нових технологій хмарних обчислень, машинного навчання, Інтернету речей тощо створила нові умови та можливості й для промислових виробництв. 3 фундаментальні блоки для технологій в методиці SIRI – це Автоматизація, Мережеві сполучення та Обробка даних.
  • Процеси. Щоб досягти максимальної цінності для бізнесу, технологія має завжди йти в ногу з виробничими та допоміжними бізнес-процесами. Цей принцип давно відомий в у впровадженні ІТ-технологій як вислів «оцифрувати хаос означає отримати на виході оцифрований хаос». Натомість, цифровізація добре відлагоджених та налаштованих процесів, значно покращує їх ефективність. Три фундаментальні блоки тут стосуються Виробничих операцій, Ланцюжка постачань та Життєвого циклу продукту. Процеси в них мають бути достатньо інтегрованими в єдиній, уніфікованій системі виробництва.
  • Організація. Про те, що Люди – є ключовим елементом в парадигмі PPT – People, Processes and Technologies, також добре відомо з кінця 90-их минулого століття. Простіше кажучи, без змін людей та організації, процеси та технології «не злетять». Індустрія 4.0 представляє значні виклики для персоналу підприємств – здобуття ними нових знань та навичок. Але також для менеджменту – розуміння ними нової ролі цифрових технологій та як вони впливають на бізнес. Головні будівничі блоки в цьому напрямі – це Готовність талантів, Структура та Менеджмент.

Детальні представлення 2-го та 3-го рівня, представлених на рис. 2 –  рекомендуємо ознайомитись самостійно за посиланням.

 

Матриця оцінки готовності

Цей інструмент готовності до Індустрії 4.0 позиціонується як №1 в світі інструмент само-оцінки готовності. SIRI пропонує проходити само-тестування, й водночас надає консалтингову підтримку сертифікованих аудиторів. Таким чином, програма допомагає компаніям визначити поточний стан своїх заводів та фабрик й спланувати шлях цифрової трансформації. Критерії оцінки базуються на вищевказаному фреймворку SIRI й включають 16 вимірів, представлених на рис. 1. Цей інструмент добре враховує вимоги до практичності та надійності.

 

LEAD – фреймворк

Цифрова трансформація виробництва не є разовим зусиллям чи проектом. Це скоріше постійний та ітераційний процес. Його представляє LEAD – фреймворк, – це круговий, постійний процес з 4-х кроків, який будь-хто з промисловців може адаптувати під свої умови.

Рис. 2 LEAD – фреймворк

 

Learn вивчіть головні концепції Індустрії 4.0 та узгодьте спільну мову в своїй організації: SIRI сприяє цьому через надання фреймворків, які допомагають організації покращити рівень розуміння цих головних концепцій та встановлюють спільну термінологію між фахівцями, підрозділами та партнерами.

 

Evaluate  – оцініть рівні зрілості ваших існуючих виробничих активів: після розуміння головних засад Індустрії 4.0, організація має пройти оцінку поточного стану й зрозуміти рівень готовності до І 4.0 за 16 головними критеріями й відповідно до 6 можливих оцінок. Відносна важливість кожного критерію може бути різною в залежності від галузевого чи загального середовища та специфіки діяльності організації.

 

Architect – побудуйте детальну та повну дорожню карту цифрової трансформації: SIRI – фреймворк діє як чек-лист для того, щоб забезпечити всі головні блоки, елементи та виміри. Додатково матриця оцінки готовності служить як покроковий гайд, де 6 оцінок на кожен з 16 критеріїв допомагають зрозуміти вузькі місця та виставити вірні пріоритети та цілі.

 

Deliver – створіть портфель ініціатив та проектів цифрової трансформації: як тільки ви отримали свою дорожню карту, фреймворки та інструменти SIRI служать як живий дороговказ, згідно якому компанія вимірює та профілює свої ініціативи Індустрії 4.0 в довгостроковому періоді.

 

Короткий ролик про SIRI англійською мовою.

 

 

Розгортання програми SIRI в промисловості Сінгапуру та інших країн

В період 2018-19 рр. методику SIRI пройшли більше 200 компаній з 12 країн світу, з чого можна зробити висновок, що ця методика відразу була визнана на міжнародному рівні. Варто також зазначити, що методологія поставляється не як просто «набір документів», вона ведеться кваліфікованими аудиторами, які проходять відповідну підготовку та атестацію в Сінгапурі.  На сайті SIRI є розділ Insights, де є чимало аналітичної інформації про вже отримані результати оцінки готовності різних компаній з різних галузей.

Методика SIRI визнається світовим економічним форумом зі Швейцарії (WEF), який є провідним авторитетом 4-ої промислової революції. Партнерами програми є також McKinsey та Siemens. SIRI поширюється через сертифікаційні та аудиторські програми на країни Європи – в інтернеті можна знайти інформацію про аудиторів в Ірландії, Німеччині, Італії, Польщі та інших країнах.
В 2020 сінгапурська урядова Рада економічного розвитку представила результати дії програми й позиціонували SIRI як міжнародний стандарт оцінки готовності до Індустрії 4.0. Як свідчить ця новина, всього за наступні 2 роки дії програми буде підготовлено ще 90 аудиторів, а до кінця 2021 оцінку готовності мають пройти від 500 до 700 компаній.

 

Чи можлива SIRI в Україні – коментарі виконавчої дирекції АППАУ

Генеральний директор АППАУ Юрчак Олександр так коментує можливості щодо розгортання цієї методики в Україні.

«Ми моніторимо подібні методики з 2015 року. Вже в 2016 ми мали перший досвід розробки дорожньої карти цифрової трансформації на AМКР. Пізніше подібні дослідження велись ще в кількох великих холдингах, а в 2018 році в рамках розробки стратегії Індустрії 4.0 ми провели перше національне опитування щодо готовності до Індустрії 4.0. Тому ця тема нам добре знайома. Зазначу кілька важливих моментів.

Перша теза. Звісно, хороший аудит цифрової готовності є базою для будь-якої ефективної стратегії цифрової трансформації.

Якщо ви не знаєте, де ви є зараз, як і які цілі розвитку в майбутньому ви можете ставити?

В Україні ми бачимо вже чимало пілотних проектів, програм, експериментів навколо рішень 4.0, але власне за 5 років просування Індустрії 4.0 ми не бачили ніде ні серйозного аудиту, ні добротних публічних стратегій цифрової трансформації (ЦТ) підприємств. Це не означає, що їх немає взагалі – але, очевидно, що їх надто мало, навіть для того рівня інвестицій в нові рішення 4.0, який ми маємо. І в цьому є величезна різниця з країнами Заходу та південно-східної Азії. В такому контексті методики як SIRI нам дуже потрібні.

Друге. Не можна сказати, що ми сиділи й чекали останні 5 років. Cпільно з передовими членами АППАУ, ТК 185 “Промислова автоматизація”, Центрами 4.0 наша дирекція активно рухала на ринок ідеї та пропозиції щодо аудитів та проведення програм розробок ЦТ. Й з фокусом на малому та середньому бізнесі (МСП) – адже ще в 2018 р. ми помітили, що великий бізнес і сам справиться з викликами цифрової трансформації. Тому наші пропозиції побудови галузевих дорожніх карт ЦТ, як в агро-харчовій, розраховані саме на МСП. Актуальність подібних пропозицій тільки зростає, адже особливих зрушень в темпах діджиталізації промислових МСП ми не бачимо в Україні. Водночас, це правда, що нам бракує більш якісних та перевірених методик для масового розгортання аудитів та пропозицій для МСП. Й тому було б чудово мати пропозицію SIRI в Україні.

Й по-третє, хочу зазначити що SIRI – це зразковий приклад з точки зору розуміння ролі держави. З 2016 року ми постійно наголошуємо на тому, що політики та стратегії Індустрії 4.0 ніде в світі не реалізуються без держави. Тільки держава може застосовувати для завдань подібної складності в конкретному сегменті економіки комплекс ринкових, фінансових, фіскальних та інноваційних інструментів. Власне, подібну аналітику щодо таких комплексних підходів ми давали при розробці нашої стратегії 4.0 в 2018. Наприклад, в ЄС ми наводили приклад Франції, яка

в період з 2014 по 16 рр підготувала 300 експертів, позики на цифрову трансформацію були надані 800 компаніям, а діагностику пройшли більше 3000.

Зараз подібний рух є в Польщі, активно рухається в цьому напрямі Казахстан, державні програми підтримки діджиталізації промисловості введені вже кілька років в Росії.

Можливо, Сінгапур включився пізніше від європейських країн, але те, як швидко вони проводять ці реформи, і як швидко вивели цю методику на міжнародний рівень – вражає. В Україні, на жаль, до 2021 в уряді взагалі не було з ким розмовляти на тему Індустрії 4.0. А фінансова підтримка урядом нашого руху 4.0, наших підприємств за всі ці роки залишається на нульовій позначці. Зараз ситуація дещо змінюється. Зокрема, певний прогрес є з Мінекономіки та Мінстратпромом. Ми розпочали розмову про можливий між-державний діалог про впровадження SIRI в Україні. Тема підготовки мережі власних експертів для консультування МСП традиційно фігурує в наших пропозиціях до уряду з 2016 року. В тому числі, в 2020 ми знову подали це, вже як 1 з 5 топ-пріоритетів до НЕС 2030. Й, звісно, нам краще було б уніфікувати підготовку цих експертів по єдиній міжнародній методиці, ніж винаходити власний велосипед».

Виконавча дирекція АППАУ закликає експертів нашого руху Індустрії 4.0 вивчати матеріали SIRI на головному ресурсі. За потреби, ми можемо провести окремий цільовий захід з більш детальним розглядом цієї методики – звертайтесь.

 

Виконавча дирекція АППАУ.

Михайло Федак
Нет Комментариев

Sorry, the comment form is closed at this time.