fbpx

Інтеграція в ринок – можливості для викладачів та студентів ВНЗ

АППАУ, як профільна галузева асоціація, а також рух 4.0 зацікавлені в максимальній інтеграції ВНЗ в ринок та створення ефективних екосистем – регіональних та секторальних. Незважаючи на певні успіхи, цей процес інтеграції йде важко – по ряду причинам.

 

Цей ролик дає загальне уявлення про проблематику інтеграції ВНЗ та нову нашу ініціативу в створенні Центрів 4.0. Може скластись враження, що це – єдина ініціатива, й віднині вся діяльність АППАУ буде концентруватись навколо 3–5 ВНЗ. Насправді це не так! Є величезна кількість потреб, не вирішених на нашому ринку й  куди може інтегруватись кожен ВНЗ, кожен викладач, кожен студент.

 

Нижче перелік найактуальніших потреб по 10 категоріям, які вже зініційовані АППАУ та партнерами й куди ви легко можете ввійти з вашими ідеями, енергією та знаннями – як індивідуально, так і цілими командами.

 

 

 

1. Контентні програми (лікнеп ринку + освоєння діджитал навичок)

 

АППАУ має декілька веб-ресурсів що потребують постійного контент-менеджменту – створення, кураторства, введення, розповсюдження, оптимізації тощо  – різноманітного контенту. Разом з партнерами B2B Ukraine ми безкоштовнонавчаємо студентів 3–5 курсівдіджитал навичкам в управлінні контентом, що є дуже затребуваним сьогодні на всіх ринках. Крім АППАУ, попит на вказані навички та контент є в наших членів. Отже, які тут завдання:

 

 • Управління існуючими ресурсами в АППАУ та членів.
 • Створення нового контенту по напрямкам технологій.
 • Вихід на професійний рівень контент-маркетингу, а затим – влаштування на підрядні роботи до членів АППАУ.

 

Для кого ці завдання: типово, ці завдання цікаві для студентів чи аспірантів, хто прагне розвиватись в цій області, має смак – потяг до якісного контенту та хоче розповсюджувати знання. Все ж, важливо знати, що кандидати проходять певний відбір, що визначає мінімальний допустимий рівень грамотності  та інших гуманітарних навичок.

 

 

2. Професійні стандарти промислової автоматизації та ІТ

 

В АППАУ працює Технічний комітет 185 «промислова автоматизація», в якому об’єднані кращі національні експерти зі всіх категорій ринку. В ТК працює близько 20 членів – це викладачі ВНЗ, інтегратори, вендори, кінцеві замовники та інші категорії. Водночас, в роботі всього 3–5 стандартів, в той час коли в області АСУ-ІТ – їх десятки. І наш ринок їх не знає. Отже, що потрібно:

 

 • Допомога в лікнепі стандартів, що вже в роботі – це МЕК61215, МЕК 62264, МЕК 61508, ISO22400 (переклади, статті, популяризація).
 • Обґрунтування та робота по новим стандартам, які ще не в роботі (наприклад, в світі розвиваються стандарти в області ІоТ).
 • Створення кейсів, технічних умов, типових рішень тощо по кращим практикам, що відносяться до стандартів.

 

Для кого ці завдання: як правило, ці завдання для викладачів, що прагнуть розвиватись як професіонали в своїй області. Важливо знати, що стандарти – як кращі практики, – є основою й для навчальних матеріалів. Крім того, після того як ринок починає адаптувати та приймати стандарти, з’являється попит на навчальні програми. Наразі, є тільки 1 навчальна, комерційна програма (МЕК 61512), що підготовлена в ВНЗ (НУХТ). На ринку є попит ще на 5–7 – хто ж візьметься за їх підготовку?

 

 

3. Продуктовий менеджмент та маркетинг

 

Це одна з найбільш відсталих областей промислових хайтек в Україні. Справа в тому, що ВНЗ не готують таких спеціалістів, й інженерам потім приходиться «по ходу» освоювати навички продуктового маркетингу та менеджменту. В результаті, чимало проблем комерційних фірм та нових стартапів пов’язані саме з прогалинами в цій області. Й, частково, – це одна з причин, чому Україна славиться в світі аутсоурсинговим потенціалом – а не готовими продуктами. Тут є наступні завдання:

 

 • Виконання конкретних робіт з продуктового маркетингу (під керівництвом кураторів від АППАУ) для АППАУ та членів АППАУ й руху 4.0. Як правило – це опитування ринку, аналітика, підготовка звітів, комунікації, конкурентна аналітика, промо продуктів, тощо.
 • Підготовка кейсів про кращі практики в цій області.
 • Підготовка методичних матеріалів. Партнер та член АППАУ, фірма B2B Ray має великий наробок в цій області (гайди, методики, інструкції, велика кількість навчальних матеріалів і т.п.) – але чимало з них потребують покращення на рівні користування (UX).

 

Для кого ці завдання: як правило, для студентів та аспірантів старших курсів технічних кафедр, що мають нахил-інтерес до маркетингу. Друга категорія – студенти-старшокурсники кафедр маркетингу.

 

 

4. Економічні обґрунтування

 

Обрахування фінансово-економічних показників промислових виробництв, та їх зв’язок з високими технологіями – типово слабке місце в пропозиціях учасників ринку АСУ ТП та ІТ. Відповідно, це область дії для тих, хто стоїть близько чи прагне вирішувати завдання як:

 • Лікнеп ринку по сучасним фінансово-економічним показникам та їх зв’язку з виробничими KPI. Типове й невирішене й досі завдання №1 по всім сегментам, – це роз’яснювати яким чином фінансовий показник ROI пов’язаний з виробничими показниками як ОЕЕ та ТСО. А ті в свою чергу – з іншими виробничими КРІ.
 • Роз’яснювати ринку роль, значення та необхідність інших важливих КРІ (в стандарті ISO 22400 їх понад 30).
 • Побудова релевантних методик та кейсів для різних сегментів та галузей (оскільки, застосування всюди різні й замовники хочуть самі свої приклади).

 

Для кого ці завдання: для викладачів та студентів старшокурсників кафедр економіки та менедженту, що прагнуть здобуті знання застосувати в конкретних сегментах та рішеннях в промисловості та енергетиці.

 

 

5. Нові технології в Індустрії 4.0. Зміна культури.

 

Тільки лінивий сьогодні не говорить про четверту промислову революцію та Індустрію 4.0. Водночас, якісного контенту дуже мало – це стосується як ринкової інформації, так і лікнепу по самим нових технологіям, дотичним до промислових хайтек. Наприклад, спробуйте знайти детальне описання як технології VR/AR застосовуються в промисловості. Англійською – цього вже повно, українською – 0,0. Між тим, цим технологіям вже чимало років. І якщо наш ринок їх не знає, значить ми автоматично відстаємо від світу.

 

Ми відділяємо цю область від категорії 1 в силу того, що для якісного промо тут необхідний  конкретний технічний бекграунд. Завдання наступні:

 

 • Лікнеп, переклади, популяризація нових технологій 4.0.
 • Створення начальних та тренінгових програм на рівні лікнепу.
 • Інтеграція – зміна існуючих практик на стиках з технологіями, включно з відповідними методичними та культурологічними змінами. Наприклад, впровадження предиктивної аналітики базується на data science. Але немає сенсу говорити про ці алгоритмти та технології, поки наприклад для завдань обслуговування, на підприємстві домінує методика ППР (планово-попереджувальних робіт). Спочатку потрібно провадити лікнеп «що таке предиктивне обслуговування».

 

Всі подібні матеріали йдуть на сайт https://industry4-0-ukraine.com.ua/ – тобто, ви легко можете ставати співавтором цього ресурсу. Сьогодні потік вищевказаних матеріалів від ВНЗ дорівнює нулю.

 

Для кого ці завдання: для викладачів, аспірантів, студентів-старшокурсників кафедр промислової автоматизації, мехатроніки, електроніки, приладо-машинобудування та ІТ.

 

 

6. Розвиток кластерів та екосистем

 

Кластерна тема – «недорозвинута» в Україні зі всіх точок зору. Простіше кажучи, справжніх кластерів в тому розумінні, як це прийнято в світі і де їх десятки в кожній розвинутій країні – в нас немає. Багато є cluster-like рухів та організацій, включно з нашим 4.0. Найближче до ефективної моделі кластерного розвитку підійшли деякі ІТ-кластери – як львівський. Все це звісно не сприяє розвитку економіки України. В 2016 р. АППАУ зробила своє дослідження на цю тему – див. тут. Ми з’ясували, що причина не тільки в економічних чи законодавчих умовах, велика проблема – в ментальності та культурі українців. Отже, які завдання з цього слідують:

 

 • Якщо ви вже знаходитесь в регіонах Одеси, Києва чи Харкова – потрібна максимальна інтеграція в нові формати Центрів 4.0, що створює АППАУ. Саме там потенціал співпраці та інновацій може й буде розвиватись прискореними темпами. Які там типові завдання – див. звіт по Одеській конференції.
 • Очевидно нам й досі бракує знань та методик «як це робити» – тому будь-яка інформація, приклади та кейси є дуже корисними.
 • По всім кластерам завдання №1 – це меппінг гравців (ключових компетенцій) по відповідним секторальним сегментам. Див. як приклад, наш меппінг по Індустрії 4.0. Але це дуже сира, 1-а версія. Ми зацікавлені в тому, щоб робити це на рівні кожного регіону та сектору економіки.

 

Для кого ці завдання: для викладачів та студентів старшокурсників кафедр економіки та менедженту, маркетингу, що прагнуть здобуті знання застосувати в конкретних сегментах в промисловості та енергетиці.

 

 

7. Фандрейзинг

 

Це інша цікава та важлива для нас тема. Згідно недавнього звіту уряду, з 2014 року 1190 вітчизняних організацій підготували та подали 915 проектних пропозицій у рамках Програми ЄС «Горизонт2020». За підсумками конкурсів 117 українських організацій-учасників Програми отримали фінансування у сумі понад 17 млн. євро, – для реалізації 90 проектів. Загальний бюджет проектів, до яких залучені організації з України, перевищує 465 млн. євро.

 

Але в АППАУ та русі 4.0 нам невідомо про проекти Н2020, що дотичні до Індустрії 4.0. Можливо, знаємо щось про 3-5, але не більше. Отже, що це за 117 організацій й на що йдуть ці 17 млн євро? По нашим спостереженням, в багатьох проектах Н2020 та подібних, інтеграція комерційних учасників ринку, особливо з малого та середнього бізнесу є дуже низькою – хоча саме це точки прикладення інновацій й, в тому числі, для економіки України – а не тільки ЄС. Відповідно завдання тут наступні:

 

 • З’ясувати потенціал та можливості інтеграції вітчизняних комерційних учасників ринку в ті програми, на які подаються наші ВНЗ та НАНУ.
 • Запропонувати більший спектр практичних методик по залученню учасників спільноти АППАУ-4.0 до проектів Н2020 та подібних. Й далі – всіляко промотувати ці методики та кейси до широких кругів учасників ринку.
 • Промоція та «продаж» готових заявок від АППАУ щодо розвитку нашої інституційної спроможності. Наразі нами підготовлені близько 8 заявок – але виграні в 2017 тільки 2 (проект обміну ІоТ по програмі EaP Plus, та проект Digital Twins). Потрібно просувати та «продавати» донорам інші. Найбільш «гаряча» заявка – це проект Центрів 4.0, й саме це найбільш вигідно ВНЗ, оскільки базується на них. Концепція центрів легко «форматується» під ряд чисельних донорських проектів.

 

Для кого ці завдання: дві категорії залучених осіб серед ВНЗ – експерти по фандрейзингу (пишуть заявки, вже вигравали) та викладачі, що мають досвід участі в грантових проектах.

 

 

8. Експортна програма

 

Експортна програма – наступний цікавий фронт робіт, що є в АППАУ та 4.0. Наша програма все ще на низькому старті – й саме тому, що немає фінансової чи матеріальної підтримки. Що можливо зробити за рахунок об’єднаних зусиль:

 

 • Контент-менеджмент нового сайту Еxporec – запускається в квітні. Потрібен переклад існуючих матеріалів, упорядкування, систематизація, введення існуючого на сайт тощо.
 • Допомога учасникам програми в перекладі та покращенні їх матеріалів англійською.
 • Залучення до програм промоції – комплексу онлайн інструментів – реклами, розсилок тощо.

 

Для кого ці завдання: для студентів – старшокурсників будь-яких кафедр. Що важливо – це знання англійської та навички контент-маркетингу та діджитал маркетингу. З іншого боку, для бажаючих, ці навички ми ставимо безкоштовно (див. розділ 1).

 

 

9. Нові розробки та стартапи

 

Це ще одна область відставання промислових хайтек та ВНЗ. Всі знають сьогодні, що ІТ-галузь масово заохочує та стимулює підприємництво та інновації зі студентської лави. Цим же шляхом пішов Агро-сектор та «Зелені» (Greencubator). І тому в Україні щороку народжуються нові стартапи та інновації. Картина в промислових хайтек радше сумна – подібних ініціатив, стимулів та розуміння важливості цього вкрай мало. На внутрішньому ринку домінують «дорослі» фірми, які «не пускають» нікого в свої сектори, а замовники хочуть тільки надійних та підтверджених технологій й рішень. Й молодим фірмам залишається хіба що експорт або аутсоурсинг. Але експорт відразу – це дуже дорога річ. Отже, що залишається? – правильно, аутсоурсинг. Саме тому, тисячі молодих спеціалістів щороку перекваліфіковуються на ІТ-програмістів,  ІТ-галузь створила для цього всі умови.

 

Як ми разом можемо змінювати цю ситуацію, – насправді дуже невигідну для економіки України:

 

 • Проаналізувати досвід всіх 3-х вказаних секторів – взяти аналогічні методи, адаптувати їх до промислової специфіки й подавати в АППАУ (відповідні концепції, проекти, плани дій).
 • Запропонувати вже ідеї – пропозиції до найбільш популярних форматів та конкурсів, де проявляються інновації– як Хакатони (в нас і досі немає випробуваного формату секторальних Хакатонів – наприклад, для машинобудування).
 • Максимально залучати великі та середні промислові групи. Ми бачимо інтерес в кожному регіоні й мали чудовий досвід на АМКР протягом 2015–16рр. На жаль, подібні спроби були покинуті. Але без зміни корпоративної культури замовників по відношенню до інновацій та інноваторів – ніякі 4.0 Україні не світять.

 

Для кого ці завдання: перш за все – для активних викладачів та керівників з ВНЗ, хто вже задіяний в формати співпраці з ринковими структурами.

 

 

10. Ваша категорія ідей

 

Звісно, ви можете дати власні ідеї щодо співпраці з АППАУ та 4.0 – тому десяту категорію ми залишаємо для вас.

Підсумуємо. АППАУ готова до співпраці зі студентами та викладачами ВНЗ за цілим рядом програмних напрямків. Ви можете інтегруватись в наші програми у найрізноманітніших форматах – студентська практика, волонтерські роботи (й де йде безкоштовне навчання), платна підрядна робота (якщо маєте професійні навички), опрацюванню спільних грантових проектів і т.д.

 

Україна насправді – клондайк для подібних ініціатив та проектів. Хоча б тому, що проблем у нас куди не подивись – повно. Тому, закочуємо рукави й до роботи ?

 

Україна – й наші промислові хайтек сектори дуже потребують ваших знань, рук та енергії.  Й ми глибоко переконані, що спільними зусиллями ми можемо досить швидко змінювати стан речей. Про це й говорить весь наш попередній досвід.

 

Пишіть ваші пропозиції та заявки на info@appau.org.ua

Руслан Вербовий
Нет Комментариев

Коментувати

Коментар
ім’я
Email
Web-cайт: