fbpx

Вертикальна інтеграція виробництв: АСУТП-MES-ERP. Опитування

В рамках проекту aCampus Технічного комітету 185 «Промислова автоматизація» в Україні запускається 4-е і останнє опитування про стан в області вериткальної інтеграції виробництв. Інтеграція – вертикальна та горизонтальна, – є одними з ключових характеристик Індустрії 4.0, й зокрема, входять в модель RAMI, що визначає інтероперабельність та кібер-фізичну взаємодію. Більш простою мовою, без повної вертикальної інтеграції виробництв – від датчика й до систем керування підприємством, – неможливо говорити про цілісність та достовірність даних, а отже й про прийняття ефективних управлінських рішень. Стандарти МЕК 62264 (американський аналог – ISA 95)  – не впроваджений в Україні, але з 2014 просувається в середовищі членів АППАУ.  Окремі підприємства як АМКР в 2016, мали спроби інтеграції його в свої технічні політики. Стан по іншим підприємствам – невідомий. Водночас, набагато більше підприємств вже впроваджує чи розглядає можливості впровадження MES (MOM) систем. Перевага використання стандарту в тому, що він відразу допомагає виробникам уникати “вендоро-залежних” речей, й специфікувати загальні вимоги до побудови інтегрованих систем управління підприємством.

Наше опитування допоможе розібратись у всьому цьому.

Результати опитування будуть опубліковані відразу після закінчення опитування (до 30 вересня).

Ці результати є важливими для всіх учасників промислових ринків. Зокрема, запрошуємо до опитування директорів АСУ ТП та ІТ підприємств. Запрошуємо також інтеграторів та розробників – якщо ви знаєте стан своїх замовників.

Запрошуємо вас пройти опитування!  

Інформаційний партнер опитування – “Індасофт-Україна“, один з найбільших інтеграторів систем АСОДУ та MES України.

 

 

Олександр Юрчак
2 Коментарі
 • Сергій Доценко
  Відповіcти
  Опубліковано15:22,27.09.2019

  Сергій Доценко, Вячеслав Харченко, Харківський РЦ 4.0

  Рух промисловості України до реалізації концепції Індустрії 4.0 актуалізує для науковців та практиків задачу вибору методологічної основи для формування інтегрованої системи управління виробництвом.
  Для концепції Індустрії 4.0 розроблено модель RAMI. В цій моделі методологія інтеграції систем управління базуються на трьох моделях:
  – еталонній моделі Університету Пурдью для автоматизованого підприємства, PRM (Purdue Reference Model),
  – уніфікованій функціональній моделі MESA та
  – ієрархічній моделі виробничого обладнання, яка представлена в МЭК 61512-1.

  Модель PRM запроваджує шестирівневу ієрархію архітектури систем управління виробництвом. Модель MESA є моделлю виконавчої системи управління виробництвом і включає до свого складу спеціалізовані системи, які вирішують конкретні виробничі задачі. У стандартах серії МЕК 62264, на основі вказаних моделей, розробляються принципи інтеграції систем управління.

  Аналіз моделі MESA показує, що у цій моделі відсутнє функціональне представлення архітектури систем управління для рівнів ієрархії, які представлені у моделі PRM. Визначено лише перелік функцій, які необхідно реалізувати. Невизначеність архітектури функціонального представлення породжує множину варіантів засобів реалізації вказаних функцій для різних рівнів ієрархії.

  З іншого боку, аналіз методологічних основ побудови інтегрованих систем управління виробництвом для Індустрії 3.0* та її еволюції до 4.0 показав, що на початку розвитку 3.0 було розроблено та запроваджено щонайменше два підходи до інтеграції систем управління виробництвом, а саме:
  – методологія програмно-цільового підходу та
  – методологія архітектурного підходу.

  Слід зауважити, що у цих підходах сформовано моделі архітектур функціонального представлення систем управління для визначених рівнів ієрархії. До того ж, в методології архітектурного підходу ця модель є єдиною для усіх (п’яти) рівнів управління. Тому, при аналізі та впровадженні вертикальної інтеграції виробництв бажано звернути на це увагу, тобто використовувати функціональне представлення архітектури системи управління згідно методології архітектурного підходу.

  Пропонуємо це відповідним чином урахувати при опитуванні (у відповідях на анкетні запитання та їх аналізі). Можемо надати необхідну консультаційну підтримку при впровадженні таких систем.

  *http://nti.khai.edu/ojs/index.php/reks/article/view/reks.2019.2.03

 • Олександр Пупена
  Відповіcти
  Опубліковано15:31,29.09.2019

  Дякую за коментар.
  Ми створювали опитування для широкого кола зацікавлених осіб, тому намагалися уникнути термінів та питань, які можуть бути не зрозумілими. Однак, Ви можете створити власний варіант опитування, який ми будемо допомагати поширювати. Також пропонуємо Вам долучитися до проекту для розвитку наукового спрямування теми інтегрування систем керування та вирішення важких наукомістких завдань. Крім того, ми створили окрему сторінку на сайті, де виклали посилання на вашу статтю.
  https://tk185.appau.org.ua/62264/publications-iec-62264/science-papers/

Відповісти Сергій Доценко Скасувати відповідь

Коментар
ім’я
Email
Web-cайт: