fbpx
Глоссарій термінів по Індустрія 4.0

Глосарій термінів – для тлумачення ландшафту 4.0

В комітеті ТК 185 та партнерських організаціях руху 4.0 розпочалась робота по створенню відповідного глосарію. Він передбачає створення єдиного класифікатора термінів українською мовою в сфері ІоТ – ІіоТ – 4.0 та похідних технологій. Нижче ми публікуємо 1-шу версію глосарію, що був розповсюджений на конкурсі Індустрія 4.0 в Україні, 21 вересня. Він також корисний для розуміння 1-ої версії “ландшафту” 4.0 – карти наших інноваторів.

 • Адитивне виробництво (Additive manufacturing або 3D) – процес виготовлення фізичних об’єктів з допомогою 3D моделювання та друку.
 • Великі дані (Big Data) – масиви динамічних даних великих об’ємів та різних видів, що вимагають ефективних методів обробки для отримання розширеної інформації та інсайтів, цінних для прийняття рішень (Gartner).
 • Віртуальна реальність (Virtual Reality) — уявна реальність, яка створена за допомогою комп’ютерного моделювання, що забезпечує візуальні і звукові ефекти, які занурюють користувача у штучний тривимірний світ, що дає відчуття присутності в об’єктивній реальності з високим ступенем реалізму. Користувач повністю занурений у віртуальний світ 360 °, зазвичай за допомогою VR-окулярів. На відміну від AR (розширеної реальності), користувач більше не сприймає реальне середовище.
 • Доповнена реальність (Augmented Reality) – модель для автоматизованого зв’язку віртуальних і реальних даних. Користувачеві надається додаткова інформація, така як дані планування, які можна порівняти з реальним продуктом, наприклад, машиною, що зараз обслуговується.
 • Індустрія 4.0 (Industry 4.0) – означає наступний етап цифрової трансформації виробничих підприємств, що супроводжується прискореним впровадженням технологій як промисловий інтернет речей, аналітика великих даних, штучний інтелект, нове покоління роботів, доповнена реальність, тощо. Разом це веде до кращої синергії ІТ та ОТ, зміни бізнес-моделей та значного прискорення інноваційного розвитку.
 • Інтернет речей (IoT) – об’єднана екосистема, в якій розумні фізичні, цифрові об’єкти та люди мають розширені можливості для доступу до даних, їх безперешкодного обміну через Інтернет, аналітики та перетворення в інформацію, зручну та цінну для прийняття рішень. Ключова різниця між ІоТ та просто дистанційним обміном – зв’язком – це здатність застосунків ІоТ інтегрувати дані по всьому підприємству з метою значного покращення кінцевої цінності для споживача.
 • Комп’ютерне бачення (Computer vision) – наука, що прагне надавати подібну властивість зору (або й кращу) машині. Як прикладна інженерна дисципліна, комп’ютерне бачення концентрується на автоматичному витязі, аналізі та розпізнаванні корисної інформації в одному візуальному образі, або ж серії образів.
 • Машинне навчання (Machine Learning) – це область наукового знання, яка працює з алгоритмами, “здатними навчатися”. Використовує технології як нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми.
 • Моніторинг активів (Asset tracking) – сукупність методів по відстеженню фізичних активів через сканування коду на об’єкті або через мітки, що використовують GPS, BLE або RFID з їх наступним поширенням про локацію. Управління ефективністю активів (Asset Performance Management, APM) – це ПЗ, що призначене для росту надійності та доступності виробничих активів в завданнях ТОіР.
 • Операційні технології (Operation Technologies, OT) – технології автоматизації промислових процесів і виробництв. ІТ – інформаційні технології. ТОіР – Технічне Обслуговування і Ремонт.
 • Предикативне обслуговування (Predicitve maitenance, PdM) – техніки обслуговування обладнання, що базуються на аналітиці його реального стану та прогнозах, які точно визначають момент необхідності в огляді чи ремонті машини. PdM є економічно вигідною альтернативою методу ППР (планово-попереджувальним роботам), чи превентивній діагностиці, які не базуються на реальному стані обладнання, а отже значно більш витратні по часу та людським ресурсам.
 • Предмети для носіння (wearables)– електронні предмети на тілі людини або аксесуари одягу.
 • Промислові предмети для носіння (industrial wearables)– те саме для промислового застосування.
 • Промисловий інтернет речей (IIoT) – об’єднана екосистема розумних машин, цифрових систем та людей, здатних вести виробничі операції на новому інтелектуальному рівні з використанням просунутої аналітики даних й з метою значно кращих показників бізнесу. ІІоТ відрізняється від ІоТ по критеріях масштабування, кібер-безпеки та інтеграції даних.
 • Розумні об’єкти та застосування (Smart – Home, Agro, Retail, Logistic, Transport…) – відповідна область діяльності, що інтегрує цифрові технології та ІоТ.
 • Розумні продукти (Smart products) – це фізичні об’єкти або пристрої, в які інтегровані цифрові технології, що надають їм певний інтелект (здатність розуміти свій стан, передавати інфо тощо).
 • Хмарні обчислення (cloud computing) – це інтернет клієнт-серверна архітектура, де чисельні застосунки (додатки) та сервіси мають свій хостинг та надаються через Інтернет, замість того, щоб утримувати в себе всю необхідну інфраструктуру, сервісне програмне забезпечення та обслуговчий персонал.
 • Цифрова розробка та симуляція (Digital design & simulation) – використання САПР для 3D-моделювання деталей, машин, систем, та цілих підприємств. З метою оптимізації та забезпечення кращої ефективності програмне забезпечення дозволяє проектувати по шарах процеси, потоки та розташування об’єктів на виробництві. Симуляція дозволяє тестувати роботу об’єктів до їх реального впровадження.
 • Цифрова трансформація (Digital transformation) – організаційні чи суспільні зміни, що характеризуються впровадженням цифрової технології в усі аспекти взаємодії з людиною. Трансформаційний етап наступає тоді, коли використання технологій надає нові, інноваційні методи роботи, замість простого розширення чи підтримки традиційних (старих) методів.
 • Штучний інтелект (Artificial Intelligence, A.I.) – здатність комп’ютера або робота виконувати завдання, притаманні людським істотам. Інше значення – наука, що прагне симулювати поведінку людини на комп’ютері.

Олександр Юрчак
Нет Комментариев

Коментувати

Коментар
ім’я
Email
Web-cайт: